Tag: writer

बनिजैहव माटी कय ढेला का करिहव? | Ajay Pandey

बनिजैहव माटी कय ढेला का करिहव?

दुख दर्द दुसरानका दैकय दुसरेक खुन पसिना से आपन तिजोरी भरिकै का करिहव ? जली जहिहव एकदिन बनिजैहव माटी कय ढेला का करिहव ? भाई-भाई में लडाईहव बनिकय मालिकार अपने फैसला सुनाहिहव छोडी जैहव सब , अव जैहव अकेला का करिहव? भारी ब्याज पे कर्जा दैकय पेट भरयकय...

I am happy, I still wait | Ajay Pandey

I am happy, I still wait

waiting for a person with the key to unlock the real me giving warmth to mind frozen to be of my type and chosen sufficient to vibrate the soul alone without asking other in own tone understanding the words hidden in my silence removing easily my...

मस्त जिन्दगी !!

बाप दादा किहिन कमाई बेटवा धैकय ओहिका उडाइ जमिन्दारकय बेटवा होइ बिना बियर निंद नआई मस्त जिन्दगी ओतना सारा खेत पडा वोका बैठकै बेचा जाई हरेक महिना मोटरसैकिल बदलाई पिछे सुन्नर लड्की बैठाई मौज खुब उडावाजाई मस्त जिन्दगी जे का मन करी गरिअवाजाई पिछे लैकय ५...

50 Reasons Not Date Designer | Ajay Kumar Pandey author

50 Reasons Not to Date a Designer

Every human being come with a set of traits both good and bad. Designers are the one who has nothing more than designing traits. The normal human being outside of designing world will never understand. Those traits make them undateable. That is why...

Ajay Pandey