• बनिजैहव माटी कय ढेला का करिहव? | Ajay Pandey

  बनिजैहव माटी कय ढेला का करिहव?

  August 9, 2018 Ajay Pandey

  दुख दर्द दुसरानका दैकय दुसरेक खुन पसिना से आपन तिजोरी भरिकै का करिहव ? जली जहिहव एकदिन बनिजैहव माटी कय ढेला का करिहव ? भाई-भाई में लडाईहव बनिकय मालिकार अपने फैसला सुनाहिहव छोडी जैहव सब , अव जैहव अकेला का करिहव? भारी ब्याज पे कर्जा दैकय पेट भरयकय साधन एक्कय खरिहने में आग लगैहव वुहुककय…

  Read more
 • I am happy, I still wait | Ajay Pandey

  I am happy, I still wait

  August 3, 2018 Ajay Pandey

  waiting for a person with the key to unlock the real me giving warmth to mind frozen to be of my type and chosen sufficient to vibrate the soul alone without asking other in own tone understanding the words hidden in my silence removing easily my character of defiance making me strong enough to deal…

  Read more
 • मस्त जिन्दगी !!

  July 11, 2018 Ajay Pandey

  बाप दादा किहिन कमाई बेटवा धैकय ओहिका उडाइ जमिन्दारकय बेटवा होइ बिना बियर निंद नआई मस्त जिन्दगी ओतना सारा खेत पडा वोका बैठकै बेचा जाई हरेक महिना मोटरसैकिल बदलाई पिछे सुन्नर लड्की बैठाई मौज खुब उडावाजाई मस्त जिन्दगी जे का मन करी गरिअवाजाई पिछे लैकय ५ लाफंडर चौराहा पे घुमाजाई लफडा होइ काउनो तो काम…

  Read more
 • 50 Reasons Not Date Designer | Ajay Kumar Pandey author

  50 Reasons Not to Date a Designer

  February 17, 2018 Ajay Pandey

  Every human being come with a set of traits both good and bad. Designers are the one who has nothing more than designing traits. The normal human being outside of designing world will never understand. Those traits make them undateable. That is why one should never date a designer. Designers are people from totally weird: The…

  Read more